Header TSO

Vervoer TSO

 

 

 

Mededeling:

Na de zomervakantie 2022 biedt Stichting Kinderopvang ALV  geen TSO meer aan leerlingen van bs. De Startbaan.

Basisschool De Startbaan in Velden stapt over over naar het continu rooster. 

Voor de nieuwe schooltijden schooljaar 2022-2023 kunt u de website van basisschool De Startbaan raadplegen.

Meld uw kind aan Geef een wijziging door