Header TSO

Tarieven TSO

Ouders kunnen geen kinderopvangtoeslag voor TSO aanvragen bij de belastingdienst.

Voor het schooljaar 2017 - 2018:

TSO op contractbasis gecombineerd met BSO/NSO
130 euro per dag voor het gehele schooljaar.
Maandelijkse betaling  13,00  euro  via automatische incasso.
Gedurende 10 maanden, in de maanden juli en augustus worden geen ouderbijdragen geïnd. Dit betekent dat ouders die nu gebruik maken van contractuele opvang niet betalen vanaf vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus

TSO op contractbasis 
140 euro per dag voor het gehele schooljaar.
Maandelijkse betaling  14,00  euro  via automatische incasso.
Gedurende 10 maanden, in de maanden juli en augustus worden geen ouderbijdragen geïnd. Dit betekent dat ouders die nu gebruik maken van contractuele opvang niet betalen vanaf vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus

TSO op strippenkaart
37,50  euro voor 10 keer. 
contante betaling.

Incidentele TSO op fiches
4,00 euro per keer. 
contante betaling.

 

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door