Kinderopvang Arcen Lomm Velden

Missie en visie

 

Alle kinderen zijn hartelijk welkom, zij zijn de spil waar onze organisatie om draait. 

Alle ouders zijn hartelijk welkom, zij zijn onze partners in de opvoeding

Alle medewerkers zijn deskundig, betrokken en staan voor goede dienstverlening. 

 

Wij gaan er van uit dat ieder kind uniek is, dat ieder kind zijn eigen aanleg en temperament heeft. Het basisplan van het jonge kind moet nog worden ingekleurd en dat kan op vele manieren.

Om een goed opvoedingsklimaat te creëren hebben wij een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen met ouders en ketenpartners willen wij een actieve bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat elk kind een goede startpositie krijgt in de samenleving, en kan uitgroeien tot een evenwichtig persoon. Met respect voor eigenheid, uniciteit en door het ontwikkelen van de kwaliteiten van het kind.   

Wij dragen zorg voor een pedagogisch verantwoorde omgeving. Wij gaan er van uit dat het jonge kind, met zijn talenten, temperament en in zijn eigen tempo, zich pas optimaal kan ontwikkelen op diverse gebieden zoals: sociaal-emotioneel, cognitief en taal, creatief,  zelfredzaamheid en zelfstandigheid, motorisch en zintuiglijk, nadat er een basis van vertrouwen, veiligheid en geborgenheid is gelegd.

Wij  zorgen dat elk kind de kans en ruimte  krijgt om op een positieve wijze zijn nieuwsgierigheid en exploratiedrang te prikkelen. Onze activiteiten dienen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling, de kwaliteiten en de belevingswereld van het individuele kind.

Wij vinden het belangrijk om daarbij duidelijkheid, structuur en grenzen aan te geven.

 

 

 

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door