Header BSO

Een basisgroep is een vaste groep waar het kind wordt opgevangen door vaste pedagogische medewerkers. Iedere groep heeft zijn eigen groepsruimte. De groepsruimtes zijn aangepast aan een leeftijdscategorie.

          BSO DE KIJKDOOS VELDEN (4 basisgroepen) 

 • Basisgroep 1: schoolgroep 1,  maximaal  20 kinderen 

 • Basisgroep 2: schoolgroepen 2 en 3  maximaal 20 kinderen

 • Basisgroep 3: schoolgroepen 4, 5 en 6  maximaal 30 kinderen 

 • Basisgroep 4: schoolgroepen 6, 7 en 8  maximaal 30 kinderen

  Waarbij het maximum aantal kindplaatsen van 70 niet wordt overschreden.

   

  BSO DE LETTERDOOS ARCEN (2 basisgroepen)

 • 1 verticale groep van max. 20 kinderen bestaande uit alle schoolgroepen

 • 1 verticale groepvan max. 10 kinderen bestaande uit alle schoolgroepen
Meld uw kind aan Geef een wijziging door