Kinderopvang Arcen Lomm Velden

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid, verwoord in ons pedagogisch werkplan, is richtinggevend voor de dagelijkse praktijk. Het is geschreven voor alle bij de opvang betrokken partijen. De actuele werkplannen liggen op de locaties ter inzage voor ouders.

Ouders krijgen een beeld van de opvang, de wijze waarop de opvang is geregeld, de activiteiten die worden ondernomen en de manier waarop er met hun kinderen wordt omgegaan. Voor onze pedagogische medewerkers is het een waardevolle richtlijn hoe te handelen.

Kinderen willen wij een gevoel van emotionele veiligheid bieden, gelegenheid geven tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en de kans geven zich waarden en normen eigen te maken.

Wij gaan er van uit dat ieder kind uniek is, zijn eigen aanleg en temperament heeft. De opvoeder en de totale omgeving van het kind hebben als belangrijke taak ervoor te zorgen dat het basisplan van het kind verder op een goede manier wordt ingekleurd.

 

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door