header KDV

Over ons kinderdagverblijf

Kan ik zelf een keer een kijkje nemen  op de kinderdagverblijven van SKOALV?
Jazeker! U bent van harte welkom om een kijkje op onze locaties te komen nemen. 
Vraag hiervoor telefonisch een rondleiding aan.
Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden!

Virtuele rondleiding KDV De Blokkendoos Velden en BSO De Kijkdoos

Virtuele rondleiding KDV De Muziekdoos Arcen en BSO De Letterdoos


ONS AANBOD
Enkele stamgroepen zijn VVE gecertificeerd en  en ook als zodanig in het LRKP opgenomen.
Alle peutergroepen werken met het VVE peuterprogramma  Uk en PUK begeleid door VVE opgeleide pm-ers.
Alle babygroepen worden begeleid door pm-ers met een baby coaching opleiding.

 • reguliere dagopvang (inclusief peuterprogramma) 
  Gedurende 52 weken per jaar.
  Afname minimaal 2 dagdelen (2 x 5,25 uren) per week.

 • Flexibele dagopvang
  Vrije keuze van 26 dagdelen per kwartaal, combinatie met reguliere opvang mogelijk (kosten + 10%).
  In verband met wachtlijsten is er vooralsnog geen nieuwe aanvragen flexibele opvang meer mogelijk. 

 • Incidentele dagopvang in combinatie met vaste dagopvang 
  Een incidentele opvang mogelijk indien groepsgrootte dit toelaat (kosten + 10%).

 

SERVICE EXTRA GRATIS DAGDELEN (5,25 uren)

Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend.

Afhankelijk van de ingangsdatum van uw contract ontvangt u voor elk kind op het KDV 4 extra gratis dagdelen per kalenderjaar van 52 weken (voorbeeld ingangsdatum 1 februari dan ontvangt u 4 dagdelen tegoed / ingangsdatum 1 april ontvangt u 3 dagdelen tegoed).

 • Deze gratis dagdelen dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden.
  Ze vervallen per 31 december van ieder jaar.
 • Niet gebruikte dagdelen worden niet door ons terug betaald indien men aan het einde van het kalenderjaar óf bij doorstroming KDV naar BSO óf bij de beëindiging van de overeenkomst nog dagdelen over heeft.

 

HOE WERKT DE AANVRAAG VAN EXTRA  DAGDELEN IN DE PRAKTIJK:

 • Een gratis extra dagdeel kunt u alleen aanvragen via het ouderportaal.
 • Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep .
 • Er is geen extra inzet van pedagogische medewerkers nodig.
 • Wanneer er geen plaats is in de eigen groep, maar wel in een andere groep dan krijgen ouders de keuze voorgelegd en bij een akkoord geven ouders daarmee toestemming dat het kind in een andere groep wordt opgevangen.
 • Uiterlijk 10 dagen voor het aangevraagde dagdeel ontvangt u van de Planner, via het ouderportaal, een mail waarin wordt aangegeven of het gratis dagdeel kan worden ingezet op de door u aangevraagde dagdeel/dagdelen.

Momenteel zitten bijna alle groepen vol en daarom is het vaak niet mogelijk om een extra dagdeel af te nemen.  U kunt het altijd toch proberen om een extra dagdeel aan te vragen.

 

ONZE OPENINGSTIJDEN

 • Van 07.30 uur tot 12.45 uur (ochtend dagdeel) en van 12.45 uur tot 18.00 uur (middag dagdeel)
 • Van 07.00 uur tot 07.30 uur en van 18.00uur tot 18.30 uur verlengde opvang optioneel mogelijk. 

Vooralsnog is ons kindercentrum Arcen op woensdagmiddag en vrijdagmiddag dicht.

Gedurende 52 weken op alle werkdagen met uitzondering op door de rijksoverheid en CAO erkende nationale feest- en gedenkdagen 

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door