Header Peuter

Dagindeling peuterprogramma

Om rust, structuur en regelmaat in de groepen te creëren bieden wij vanaf 01.01.2024 in een 4 uur durende peuterprogramma steeds terugkerende bezigheden op vaste tijdstippen.

Tot de vaste onderdelen van het peuterprogramma horen: het vrije spel; het kringetje met voorlezen, zingen en gesprekjes voeren; het gezamenlijk koekje eten en drinken; de plas-verschoonronde; een themagerichte peuteractiviteit, buiten spelen en een lunch.  Alle ontwikkelingsgebieden komen tijdens het peuterprogramma aan bod. Wij werken met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma "Uk & Puk in de kinderopvang".

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door