header KDV

Groepsindeling kinderdagverblijf

Een stamgroep is een groep waar het kind staat ingeschreven en gedurende de dag wordt opgevangen. Iedere stamgroep heeft een eigen vaste groepsruimte aangepast aan de leeftijden van de kinderen.

KDV De Blokkendoos Velden heeft 5 stamgroepen (74 kindplaatsen)*:

  • stamgroepen 1 en 2 : max. 14 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar (verticaal)
  • stamgroepen 3 en 4 : max. 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar (horizontaal)
  • stamgroep        5     : max. 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar (horizontaal)

KDV De Muziekdoos Arcen heeft 2 stamgroepen (24 kindplaatsen) *:

  • stamgroep        1     : max. 12 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar (verticaal)
  • stamgroep        2     : max. 12 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar (horizontaal)

*) met inachtneming van het totaal aantal geregistreerde kindplaatsen.

Meld uw kind aan Geef een wijziging door