header KDV

Groepsindeling kinderdagverblijf

Een stamgroep is een groep waar het kind staat ingeschreven en gedurende de dag wordt opgevangen.
Iedere stamgroep heeft een eigen vaste groepsruimte aangepast aan de leeftijden van de kinderen.
Niet alleen de VVE geindiceerde kinderen maar alle kinderen uit alle peutergroepen bieden wij een Vroeg en Voorschools Educatie (VVE) programma aan (methode Uk en Puk).

KDV De Blokkendoos Velden heeft 6 stamgroepen (84 kindplaatsen)*:

  • stamgroepen 1 en 2: max. 12 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar (verticaal)
  • stamgroep 3 : max. 12 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar (verticaal)
  • stamgroepen 4 en 5: max. 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar (horizontaal, VVE gecertificeerd)
  • stamgroep 6: max. 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar (horizontaal, Peuterprogramma Kort)

KDV De Muziekdoos Arcen heeft 3 stamgroepen (34 kindplaatsen) *:

  • stamgroep 1: max. 12 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar (verticaal)
  • stamgroep 2: max. 14 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar (horizontaal, VVE gecertificeerd)
  • stamgroep 3: max. 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar ( horizontaal, Peuterprogramma Kort) 

*) met inachtneming van het totaal aantal geregistreerde kindplaatsen.

Meld uw kind aan Geef een wijziging door