Header Peuter

Groepsindeling peuterprogramma

Een stamgroep is een groep waar het kind staat ingeschreven en gedurende de dag wordt opgevangen.
Iedere stamgroep heeft een eigen vaste groepsruimte aangepast aan de leeftijden van de kinderen.
Alle peutergroepen bieden wij een Vroeg en Voorschools Educatie (VVE) programma aan (methode Uk en Puk).

KDV De Blokkendoos Velden heeft 3 peuterstamgroepen *:

  • stamgroepen 4 en 5: max. 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar (horizontaal, VVE gecertificeerd)
  • stamgroep 6: max. 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar (horizontaal, Peuterprogramma Kort)
  • het voornemen: In maart 2020 opening stamgroep 3 (max. 12 kinderen van 1,5 tot 4 jaar)

KDV De Muziekdoos Arcen heeft 2 stamgroepen (24 kindplaatsen) *:

  • stamgroep 1: max. 12 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar (verticaal)
  • stamgroep 2: max. 14 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar (horizontaal, VVE gecertificeerd)
  • het voornemen: In maart 2020 opening stamgroep 3 (max. 8 kinderen van 2 tot 4 /Peuterprogramma Kort)

*) met inachtneming van het totaal aantal geregistreerde kindplaatsen.