Header Peuter

Groepsindeling peuterprogramma

Een stamgroep is een groep waar het kind staat ingeschreven en gedurende de dag wordt opgevangen. Iedere stamgroep heeft een eigen vaste groepsruimte aangepast aan de leeftijden van de kinderen.

  • KDV De Blokkendoos Velden heeft 3 peuter stamgroepen:
    stamgroepen 3, 4 en 5 met maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar (horizontaal)

  • KDV De Muziekdoos Arcen heeft 2 stamgroepen (24 kindplaatsen) *:
    stamgroepen 1 en 2 : max. 12 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar (verticaal)
    Wij bieden het VVE peuterprogramma voor de 2 tot 4 jarigen aan via het opendeurenbeleid.

*) met inachtneming van het totaal aantal geregistreerde kindplaatsen.