Header Peuter

Groepsindeling peuterprogramma

Een stamgroep is een groep waar het kind staat ingeschreven en gedurende de dag wordt opgevangen.
Iedere stamgroep heeft een eigen vaste groepsruimte aangepast aan de leeftijden van de kinderen.
Alle peutergroepen bieden wij een Vroeg en Voorschools Educatie (VVE) programma aan (methode Uk en Puk).

Wat betreft het Peuterprogramma Kort (PPK)

KDV De Blokkendoos Velden heeft 1 peuterprogramma Kort stamgroep *:

  • stamgroep 6: max. 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar (horizontaal, Peuterprogramma Kort)

KDV De Muziekdoos Arcen heeft 1 peuterprogramma Kort stamgroep  *:

  • stamgroep 3: max. 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar ( horizontaal, Peuterprogramma Kort) 

*) met inachtneming van het totaal aantal geregistreerde kindplaatsen.