Kinderopvang Arcen Lomm Velden

contactpersonen

Algemeen Directeur SKOALV: mevrouw Debbie Huijben
T: 077 472 13 54
E: d.huijben@sko-alv.nl 

 

Voor vragen met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op de kindercentra:

Teamcoördinator BSO (4-12 jarigen): mevrouw Anke Philipsen
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag
T: 077 472 1354
E: a.philipsen@sko-alv.nl   

Tijdelijke vervanger teamcoördinator BSO (4-12 jarigen): mevrouw Mariska Brauers
Aanwezig: maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag
T: 077 472 1354
E: a.philipsen@sko-alv.nl t.a.v. Mariska Brauers

Teamcoördinator Kinderdagverblijf (0-4 jarigen en peuterprogramma's): mevrouw Carla Trines 
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag 
T: 077 472 1354
E: c.trines@sko-alv.nl 


Voor vragen met betrekking tot inschrijving, aanmelding, plaatsing, wachtlijsten, intake  en contracten: 

Medewerker  Kind Planning: mevrouw Jeanne Schoeber
Aanwezig: maandag en donderdag
T:  077 472 13 54
E: planning@sko-alv.nl 

Medewerker Intake: mevrouw Marina Jacobs 
Aanwezig voor intakegesprekken: woensdagmiddag en vrijdagmiddag
T: 077 472 1354
E: m.jacobs@sko-alv.nl

 


Voor administratieve vragen:

Kantoor Medewerker Financien: Mevrouw Marij Roeven
Aanwezig: maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen
T:  077 472 13 54
m.roeven@sko-alv.nl 

Kantoor Medewerker Planning Personeel: mevrouw Kim Clevis
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag
T:  077 472 13 54
E: k.clevis@sko-alv.nl

 


Voor vragen, opmerkingen, suggesties aan de Centrale Oudercommissie :
T: 06 48 75 01 54  (vz.. mevrouw Tessa van Lipzig)
E: tessavanlipzig@hotmail.com 
E: oudercie@sko-alv.nl 

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door