Kinderopvang Arcen Lomm Velden

contactpersonen

Algemeen Directeur SKOALV: mevrouw Debbie Huijben
T: 077 472 13 54
E: d.huijben@sko-alv.nl 

Voor vragen met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op de kindercentra

Teamcoördinatoren/ pedagogische coaches/ beleidsmedewerkers SKOALV:

mevrouw Carla Trines 
E: c.trines@sko-alv.nl 
T: 077 472 1354
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

mevrouw Melanie van Vugt 
E: m.vanvugt@sko-alv.nl
T: 077 472 1354
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag 


Voor vragen met betrekking tot inschrijving, aanmelding, plaatsing, wachtlijsten, intake  en contracten: 

Medewerker Kind Planning:  mevrouw Irina van Dijk
T:  077 472 13 54
E: planning@sko-alv.nl
E: i.van-dijk@sko-alv.nl 
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Medewerker Intake Babygroepen: mevrouw Sanne Driessen
T: 077 472 1354
E: s.driessen@sko-alv.nl
Aanwezig voor intakegesprekken: woensdagmiddag

Medewerker Intake Peutergroepen en VVE kinderen: mevrouw Marina Jacobs
T: 077 472 1354
E: m.jacobs@sko-alv.nl
Aanwezig voor intakegesprekken: woensdagmiddag en vrijdagmiddag


Voor administratieve vragen:

Kantoor Medewerker Financien: de heer Leo Bartels
T: 077 472 13 54
E. l.bartels@sko-alv.nl 
Aanwezig: woensdagmorgen en vrijdagmorgen

Kantoor Medewerker Planning Personeel: mevrouw Kim Clevis
T:  077 472 13 54
E: k.clevis@sko-alv.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

 


Voor vragen, opmerkingen, suggesties aan de Centrale Oudercommissie :
T: 0625361479  (vz. mevrouw Sanne Berden)
E: sanneberden@live.nl
E: oudercie@sko-alv.nl 

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door