Header Peuter

Veelgestelde vragen peuterprogramma

Kan ik zelf een keer een kijkje nemen op de locaties van SKOALV?
Jazeker! U bent van harte welkom om een kijkje op onze locaties te komen nemen. Vraag hiervoor telefonisch een rondleiding aan. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden!

Rekenen jullie inschrijfgeld?
Nee,wij rekenen geen inschrijfgeld.

Hoe lang is de wachttijd voor een plaats op het kinderdagverblijf?
Een aanvraag voor het peuterprogramma kort kunt u maximaal 3 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum digitaal aanvragen. U kunt uw kind aanmelden per de 1ste of de 16de van de maand. 

Een schriftelijke toezegging ontvangt u twee maanden voor de plaatsingsdatum.
De plaatsing is pas definitief nadat wij het door u ondertekend contract retour hebben ontvangen. 
Na 31 mei worden er geen plaatsingen meer aangenomen tot na de zomervakantie.

Mag u uw contractueel ingeplande dagdelen ruilen?
Vanwege de drukbezette groepen zijn er helaas minder mogelijkheden om uw contractueel ingeplande dagdelen om te ruilen voor andere dagdelen.
Onze ervaring is dat we vaak geen gehoor kunnen geven aan specifieke wensen. We doen ons uiterste best om u, binnen de mogelijkheden die er zijn, alternatieven aan te reiken. 

Voor ruilen gelden de volgende regels:

  • U kunt ruilaanvragen indienen bij  per mail : k.clevis@sko-alv.nl 
  • U dient de dagdelen binnen 1 maand na de dag dat uw kind NIET komt op te nemen.
  • U kunt uw gewenste datum pas 3 weken van te voren aanvragen.
  • Twee weken voor de aangevraagde datum laten wij u weten of uw kind aanwezig kan zijn. In verband met aanmeldingen van nieuwe kinderen en wisselingen van kinderen die al bij ons komen, kunnen we dit helaas niet eerder toezeggen. 
  • Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep
  • Er is geen inzet van extra pedagogische medewerkers nodig
  • Het ruilen van feestdagen conform CAO Kinderopvang vallen buiten deze regeling.

HET RUILEN VAN DAGDELEN IS GEEN RECHT MAAR EEN EXTRA SERVICE DIE WIJ AAN OUDERS PROBEREN TE LEVEREN MET BEHOUD VAN DE GROEPSSTABILITEIT EN KWALITEIT 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door