header KDV

Van aanmelding tot plaatsing KDV

Nadat wij uw aanmelding voor het kinderdagverblijf digitaal (zowel deel I als deel II) hebben ontvangen nemen wij contact op om de aanvraag te bespreken. U ontvangt vervolgens een offerte en bij een akkoord volgt de ondertekening van het contract.

U kunt uw kind aanmelden per de 1ste of de 16de van de maand.

Voordat wij uw kind daadwerkelijk verwelkomen sturen wij u van te voren digitaal relevante informatie en ontvangen wij ouders graag op de locatie voor een uitgebreide intake en kennismakingsgesprek. De intake bestaat o.a. uit een rondleiding, het voorstellen aan de pedagogische medewerkers en het bespreken van aandachtspunten en bijzonderheden betreffende de specifieke opvang en het doornemen van algemene regels. Tijdens het gesprek worden tevens een aantal afspraken schriftelijk vastgelegd.

Bij annuleringen voor plaatsing gelden ook de Algemene Voorwaarden

Meld uw kind aan Geef een wijziging door