Header Peuter

Over ons peuterprogramma

Kan ik zelf een keer een kijkje nemen  op de peutergroepen van SKOALV?
Jazeker! U bent van harte welkom om een kijkje op onze locaties te komen nemen. 
Vraag hiervoor telefonisch een rondleiding aan.
Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden! 

ONS AANBOD

Alle peutergroepen werken met het VVE peuterprogramma  Uk en PUK begeleid door VVE opgeleide pm-ers.

Wij bieden kinderen een veilige en vertrouwde ontmoetingsplek met leeftijd- en dorpsgenootjes,  waar wij op een speelse manier kinderen voorbereiden op de basisschool, door met uitdagend en ontwikkelingsgericht spelmateriaal, themagericht te werken volgens de VVE richtlijnen van UK en PUK. 

Gedurende 40 schoolweken, met een minimale afname van 2 dagdelen per week en vanaf 01.01.2024 tussen 08.30 uur tot 12.30 uur.

 

SERVICE EXTRA GRATIS DAGDELEN (4,00 uren)

Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend.

Afhankelijk van de ingangsdatum van uw contract ontvangt u  op het Peuterprogramma Kort  3 extra gratis dagdelen gedurende het kalenderjaar.
(ingangsdatum 1 januari tot 1 april  3 gratis dagdelen, ingangsdatum 1 april tot de zomervakantie 2 gratis dagdelen, ingangsdatum vanaf nieuw schooljaar tot en met 31 december 1 gratis dagdeel).

  • In te zetten op alle schooldagen.
  • Niet in te zetten tijdens schoolvakanties en of andere schoolvrije dagen.
  • Deze gratis dagdelen dienen binnen hetzelfde kalenderjaar opgenomen te worden.
    Ze vervallen per 31 december van ieder jaar.
  • Niet gebruikte dagdelen worden niet door ons terug betaald indien men aan het einde van het kalenderjaar óf  bij overgang PPK naar BSO óf bij de beëindiging van de overeenkomst nog dagdelen over heeft.

HOE WERKT DE AANVRAAG VAN EXTRA  DAGDELEN IN DE PRAKTIJK: 

  • Een gratis extra dagdeel kunt u alleen aanvragen via het ouderportaal.
  • Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep .
  • Er is geen extra inzet van pedagogische medewerkers nodig.
  • Uiterlijk 10 dagen voor het aangevraagde dagdeel ontvangt u van de Planner, via het ouderportaal, een mail waarin wordt aangegeven of het gratis dagdeel kan worden ingezet op de door u aangevraagde dagdeel/dagdelen.

 Momenteel zitten bijna alle groepen vol en daarom is het vaak niet mogelijk om een extra dagdeel af te nemen.  U kunt het altijd toch proberen om een extra dagdeel aan te vragen.

 

Op de volgende dagen bieden wij geen peuterprogramma kort aan in het schooljaar 2023-2024

Meld uw kind aan Geef een wijziging door