Header BSO

Dagindeling BSO

Buitenschoolse Opvang betekent vrije tijd na schooltijd voor uw kind.
Tijdens deze periode van de dag willen wij een goede balans creëren tussen vrijetijdsbesteding en leuke geplande activiteiten.

Bij de Voorschoolse Opvang (VSO) kunnen kinderen zich rustig al spelend of pratend voorbereiden op de schooldag die komen gaat.

Tot de vaste onderdelen bij de Naschoolse Opvang (NSO) behoren gezamenlijk fruit, groenten of een ander kleinigheidje eten met wat drinken. Vervolgens is er ruim tijd voor vrij spel of meedoen aan al of niet geplande activiteiten. Daarna gezamenlijk opruimen.

Tijdens alle schoolvakanties worden er speciale vakantieprogramma’s gemaakt.

De BSO kan kinderen faciliteren om op de BSO huiswerk /incidentele werkstukken te maken. Afspraken worden gemaakt tussen ouder, kind en mentor over of, en hoe dat kan worden vormgegeven.

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door