header KDV

Veelgestelde vragen KDV

Kan ik zelf een keer een kijkje nemen op de locaties van SKOALV?
Jazeker! U bent van harte welkom om een kijkje op onze locaties te komen nemen. Vraag hiervoor telefonisch een rondleiding aan. Wij zorgen dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden!
Tijdens deze "Coronaperiode zijn wij genoodzaakt u enkel virtueel een rondleiding te geven.

Rekenen jullie inschrijfgeld?
Nee, wij rekenen geen inschrijfgeld.

Hoe lang is de wachttijd voor een plaats op het kinderdagverblijf?
Het is belangrijk dat u bij zwangerschap tijdig doorgeeft wat uw wensen zijn en het vermoedelijke tijdstip van de gewenste aanvangsdatum. De Planning zal hun uiterste best doen om plaatsing te realiseren. Op dit moment werken we weer met wachtlijsten op bepaalde dagen. Hoe lang de wachtlijst is, is erg afhankelijk van de leeftijd van het kind, de benodigde dagdelen, en locatie.

Mag u uw contractueel ingeplande dagdelen ruilen?

De afgelopen jaren hebben wij proberen te werken met flexibiliteit richting ouders m.b.t. ruilingen. Na diverse evaluaties is gebleken dat eigenlijk niemand daar echt mee was geholpen: onze Planners werden zoveel overstelpt met aanvragen dat dit vele uren per week extra uren administratie vergden en veel ouders kregen toch nog vaak te horen dat geen ruiling mogelijk was. Dit leidde  tot veel teleurstellingen.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt om per 1 juli 2020 te stoppen met ruilingen.

extra (gratis) dagdelen (5,25 uren)
Uiteraard hebben wij wel een alternatief bedacht.  Het wordt nu mogelijk dat ouders
- af en toe flexibel kunnen omgaan met opvangmomenten
- het evenredig wordt verdeeld over alle ouders en kinderen

Wat betekent dit concreet:

  • Kinderdagverblijf:
    Elk kind op het KDV ontvangt 4 extra dagdelen per kalenderjaar van 52 weken
    Voor het jaar 2020 (juli tot en met december 2020 resteert nog 2 extra dagdelen)
Hoe werkt het in de praktijk:
  • Een gratis extra dagdeel vraagt u aan via het ouderportaal
  • minimaal 10 werkdagen van tevoren ontvangt u van de planner via het ouderportaal een mail waarin wordt aangegeven of het gratis dagdeel kan worden ingezet op die betreffende dag
  • de gratis extra dagdelen kunnen alleen ingezet worden als er plek is op de groep en er geen extra pedagogisch medewerker hoeft te worden ingezet.

Waarom werken jullie niet met "uurtje factuurtje" ?
Wij kiezen duidelijk voor kwaliteit door rust op de groepen te creeren, het activiteiten aanbod niet te verstoren, kinderen doorlopend goed te volgen in hun ontwikkeling en om stabiliteit te leveren door met vertrouwde vaste pedagogische medewerkers te werken.

Moet ik betalen als mijn kind een keer niet komt door ziekte of anderzins?
Ja. Voor de opvang wordt een overeenkomst opgemaakt waarin is vastgelegd op welke dagen uw kind de opvang bezoekt. U bent op die dagen verzekerd van opvang. Wij rekenen op die inkomsten, omdat onze kosten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting gewoon doorgaan, ook als uw kind een keer niet komt. 
Mocht u tijdig weten dat uw kind niet kan komen (bijv. een speciale gebeurtenis) dan kunt u navragen of een ruiling mogelijk is.

Ik stop met werken heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag?
Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat u werkte in de maand voordat u stopte. Deze 6 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner. 

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag als ik binnen 6 maanden geen werk heb of een opleiding volg? 
U hebt na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hebt u minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn. U moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten. Voorbeeld : U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 augustus. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 augustus. Dat betekent 31 weken x 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 1.085 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.

Hoe weet de belastingdienst hoeveel uren ik werk? 
U moet dit vooraf zelf voor het hele jaar aan de belastingdienst doorgeven. De belastingdienst controleert achteraf of het aantal opvanguren past met het aantal gewerkte uren (140% voor hele dagopvang).

Moet ik de veranderingen in inkomen en uren  zelf aan de belastingdienst doorgeven?
Ja, dat moet u inderdaad zelf doen.

 

Meld uw kind aan Geef een wijziging door